Ako ovplyvňuje výkon vozidla (kW) cenu povinného zmluvného poistenia (PZP)

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovené poistenie, ktoré musí mať každý držiteľ motorového vozidla na Slovensku. Jeho hlavným účelom je pokrytie škôd spôsobených tretím stranám v prípade dopravnej nehody. Pri výpočte ceny PZP zohrávajú úlohu rôzne faktory, a jedným z nich je aj výkon vozidla, ktorý sa zvyčajne udáva v kilowattoch (kW). V tomto článku sa pozrieme na to, ako výkon vozidla ovplyvňuje cenu PZP.

 1. Výkon vozidla a cena PZP

Výkon vozidla (kW) je jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje výšku poistného plnenia pri PZP. Všeobecne platí, že čím vyšší výkon vozidla, tým vyššia je cena PZP. Dôvodom je zvýšené riziko spojené s vysokovýkonnými vozidlami, ktoré môžu spôsobiť väčšie škody alebo rýchlejšie zrýchliť, čo zvyšuje riziko nehôd.

 1. Ako sú vozidlá rozdelené podľa výkonu

Na Slovensku sú vozidlá rozdelené do viacerých kategórií podľa výkonu. Poisťovne zvyčajne klasifikujú vozidlá do týchto kategórií:

a) Do 37 kW (50 konských síl) b) 37 – 55 kW (51 – 75 konských síl) c) 56 – 73 kW (76 – 100 konských síl) d) 74 – 88 kW (101 – 120 konských síl) e) 89 – 110 kW (121 – 150 konských síl) f) Nad 110 kW (nad 150 konských síl)

Cena PZP sa zvyšuje spolu s narastajúcou kategóriou výkonu vozidla.

 1. Iné faktory ovplyvňujúce cenu PZP

Okrem výkonu vozidla existujú aj iné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu PZP:

a) Typ vozidla: Ceny PZP sa líšia podľa toho, či ide o osobné vozidlo, nákladné vozidlo, motocykel alebo iný typ vozidla.

b) Vek a pohlavie vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči, najmä muži, sú často považovaní za vyššie riziko, a preto môžu platiť vyššie PZP. Naopak, skúsení a starší vodiči s dobrou históriou bez nehôd môžu mať nižšiu cenu PZP.

c) Miesto bydliska: Miesto bydliska môže tiež ovplyvniť cenu PZP, pretože riziko nehôd a krádeží sa môže líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

d) História poistenia a dopravných priestupkov: Vodiči s čistým záznamom bez nehôd, poistných udalostí a dopravných priestupkov majú zvyčajne nižšiu cenu PZP.

e) Rozsah krytia: Cena PZP závisí aj od rozsahu krytia, ktorý si zvolíte. Niektoré poisťovne ponúkajú doplnkové krytie, ako napríklad právnu ochranu, asistenčné služby alebo krytie škôd spôsobených vodičom bez PZP.

 1. Ako získať najlepšiu cenu PZP

Pri hľadaní najlepšej ceny PZP je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní. Môžete využiť online porovnávače cien, navštíviť pobočky poisťovní alebo kontaktovať ich telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Nezabudnite zohľadniť všetky faktory, ktoré ovplyvňujú cenu PZP, a zvážiť, aké krytie najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Cena PZP je ovplyvnená rôznymi faktormi vrátane výkonu vozidla, ktorý sa udáva v kilowattoch (kW). Čím vyšší výkon vozidla, tým vyššia je cena PZP. Okrem výkonu vozidla však existujú aj ďalšie faktory, ktoré by ste mali zohľadniť pri výbere PZP, ako sú typ vozidla, vek a pohlavie vodiča, miesto bydliska a história poistenia a dopravných priestupkov. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu PZP, ktorá zodpovedá vašim potrebám a okolnostiam.…

Cestovné poistenie: Prečo je dôležité a ako ho získať

Cestovné poistenie je dôležitou súčasťou prípravy na každú dovolenku či služobnú cestu, pretože poskytuje finančnú ochranu a pokoj v prípade neočakávaných udalostí, ktoré sa môžu počas cesty vyskytnúť. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo je cestovné poistenie dôležité, ako ho získať a na hlavné aspekty poistenia, ktoré by ste mali zvážiť.

 1. Prečo je cestovné poistenie dôležité

Cestovné poistenie je dôležité z niekoľkých dôvodov:

a) Zdravotné náklady: V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov alebo úrazov počas cesty vás cestovné poistenie chráni pred vysokými nákladmi na liečbu a ošetrenie, ktoré môžu byť v zahraničí značne drahšie ako na Slovensku.

b) Zrušenie alebo prerušenie cesty: Cestovné poistenie poskytuje ochranu v prípade, že by ste museli zrušiť alebo prerušiť svoju cestu z dôvodu choroby, smrti blízkeho príbuzného alebo iných neočakávaných udalostí.

c) Strata alebo poškodenie batožiny: Poistenie kryje náklady spojené so stratou, poškodením alebo odcudzením batožiny a osobných vecí počas cesty.

d) Právna zodpovednosť: Cestovné poistenie poskytuje ochranu pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám počas cesty, napríklad pri dopravnej nehode.

 1. Ako získať cestovné poistenie

Získanie cestovného poistenia je relatívne jednoduché:

a) Vyberte poisťovňu: Na trhu je mnoho poisťovní, ktoré ponúkajú cestovné poistenie. Porovnajte ich ponuky, ceny a podmienky, aby ste našli tú najlepšiu pre vaše potreby.

b) Uzavrite zmluvu o poistení: Po výbere poisťovne môžete uzavrieť zmluvu o poistení telefonicky, online alebo osobne na pobočke poisťovne. Pri uzavretí zmluvy budete musieť poskytnúť informácie o ceste, ako sú dátumy cesty, destinácia, účel cesty a počet cestujúcich.

c) Uzatvorte poistenie na mieru: Cestovné poistenie sa často dá prispôsobiť podľa vašich potrieb a preferencií. Zvážte pridanie doplnkových krytí, ako napríklad poistenie športových aktivít, poistenie zodpovednosti za škody na prenajatom vozidle alebo poistenie cestovných sťažností.

d) Zaplaťte poistné: Po uzavretí zmluvy uhradíte poistné podľa podmienok poisťovne. Poistné môže byť úhradou jednorazového poplatku alebo splátkami.

e) Dostaňte potvrdenie o poistení: Po úhrade poistného vám poisťovňa zašle potvrdenie o poistení, ktoré by ste mali mať so sebou počas celej cesty. Tento dokument vám poskytne informácie o vašom poistení a kontaktné údaje poisťovne v prípade potreby.

 1. Hlavné aspekty cestovného poistenia, ktoré by ste mali zvážiť

Pri výbere cestovného poistenia by ste mali zvážiť tieto hlavné aspekty:

a) Rozsah krytia: Preskúmajte, aké náklady sú poistením pokryté a akej výške. Uistite sa, že krytie zdravotných nákladov, právnej zodpovednosti a batožiny je dostatočné pre vaše potreby.

b) Vylúčenia a obmedzenia: Pozorne si preštudujte vylúčenia a obmedzenia poistenia, aby ste vedeli, čo presne je a nie je kryté. Napríklad, niektoré poistenia nekryjú aktivity s vyšším rizikom, ako sú vodné športy alebo lyžovanie.

c) Trvanie poistenia: Zvoľte správne trvanie poistenia, ktoré zodpovedá dĺžke vašej cesty. Pre častých cestovateľov môže byť výhodnejšie zvoliť ročné poistenie, ktoré pokrýva všetky cesty v priebehu jedného roka.

d) Poistná suma: Uistite sa, že poistná suma je dostatočná na pokrytie možných nákladov spojených s neočakávanými udalosťami počas cesty.

Cestovné poistenie je nevyhnutnou súčasťou prípravy na každú cestu, pretože poskytuje finančnú ochranu a pokoj v prípade neočakávaných udalostí. Pri výbere cestovného poistenia by ste mali zvážiť rozsah krytia, vylúčenia a obmedzenia, trvanie poistenia a poistnú sumu. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a uzavrite zmluvu o poistení, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a preferenciám.

Vybavení cestovným poistením sa môžete tešiť na svoje dobrodružstvá s istotou, že ste pripravení na všetky neočakávané situácie, ktoré by vás mohli stretnúť na cestách. Investícia do kvalitného cestovného poistenia vám tak môže priniesť nielen pokoj, ale aj úsporu nákladov v prípade nepríjemností počas cesty.…

Prepis auta: Ako prebehnúť proces v rámci okresu a mimo okresu

Prepis vlastníctva automobilu je dôležitým procesom, ktorý musí prebehnúť pri predaji alebo kúpe vozidla na Slovensku. Tento proces sa mierne líši v závislosti od toho, či prepis prebieha v rámci okresu alebo medzi dvoma rôznymi okresmi. V tomto článku sa pozrieme na kroky potrebné na prevedenie vozidla v rámci okresu a mimo okresu a na dôležité dokumenty, ktoré budete potrebovať.

 1. Prepis auta v rámci okresu

Ak prebieha prepis vlastníctva vozidla medzi dvoma osobami žijúcimi v rovnakom okrese, proces je nasledovný:

a) Získajte potrebné dokumenty: Predajca a kupujúci musia mať platný občiansky preukaz, technický preukaz vozidla a platnú emisnú kontrolu. Ak je vozidlo financované cez leasing alebo úver, je potrebné získať súhlas finančnej inštitúcie na prepis vozidla.

b) Vyplňte a podpíšte zmluvu o prevode vlastníctva: Predajca a kupujúci musia spoločne vyplniť a podpísať zmluvu o prevode vlastníctva vozidla. V zmluve je potrebné uviesť informácie o vozidle, predajnej cene a osobných údajoch oboch strán.

c) Navštívte okresný úrad: Spoločne s predávajúcim a kupujúcim navštívte okresný úrad, kde je vozidlo evidované. Predložte všetky potrebné dokumenty a vyplnenú zmluvu o prevode vlastníctva.

d) Zaplaťte správny poplatok: Na okresnom úrade uhradí kupujúci správny poplatok za prepis vozidla. Výška poplatku sa môže líšiť v závislosti od veku a typu vozidla.

e) Aktualizácia evidencie: Okresný úrad zaktualizuje evidenciu vozidla a vydá nový technický preukaz na meno kupujúceho.

 1. Prepis auta mimo okresu

Ak prebieha prepis vlastníctva vozidla medzi dvoma osobami žijúcimi v rôznych okresoch, proces sa mierne líši:

a) Získajte potrebné dokumenty: Rovnako ako pri prepise v rámci okresu, aj tu budete potrebovať platný občiansky preukaz, technický preukaz vozidla a platnú emisnú kontrolu. V prípade leasingu alebo úveru je opäť potrebný súhlas finančnej inštitúcie na prepis vozidla.

b) Vyplňte a podpíšte zmluvu o prevode vlastníctva: Predajca a kupujúci musia spoločne vyplniť a podpísať zmluvu o prevode vlastníctva vozidla. V zmluve je potrebné uviesť informácie o vozidle, predajnej cene a osobných údajoch oboch strán.

c) Zrušenie evidencie vozidla na predajcovom okresnom úrade: Predajca musí navštíviť okresný úrad, na ktorom je vozidlo evidované, predložiť potrebné dokumenty a požiadať o zrušenie evidencie vozidla. Výsledkom je dočasné vyradenie vozidla z evidencie.

d) Zaplaťte správny poplatok za zrušenie evidencie: Predajca uhradí správny poplatok za zrušenie evidencie vozidla na svojom okresnom úrade.

e) Nová evidencia vozidla na okresnom úrade kupujúceho: Kupujúci navštívi okresný úrad vo svojom okrese a predloží zmluvu o prevode vlastníctva, potvrdenie o zrušení evidencie zo strany predajcu a ďalšie potrebné dokumenty. Okresný úrad zaeviduje vozidlo na meno kupujúceho a vydá nový technický preukaz.

f) Zaplaťte správny poplatok za novú evidenciu: Kupujúci uhradí správny poplatok za novú evidenciu vozidla na svojom okresnom úrade.

Čo musíte vedieť?

Prepis vlastníctva automobilu je dôležitým krokom pri predaji alebo kúpe vozidla na Slovensku. Proces sa mierne líši v závislosti od toho, či sa prepis uskutočňuje v rámci okresu alebo medzi rôznymi okresmi. V oboch prípadoch je potrebné získať potrebné dokumenty, vyplniť a podpísať zmluvu o prevode vlastníctva a uhradiť správne poplatky. Postupujte podľa uvedených krokov, aby ste zabezpečili hladký a úspešný prepis vlastníctva vozidla.…

Povinné zmluvné poistenie pre motocykel: Prečo je dôležité a ako ho získať

Na Slovensku je povinné zmluvné poistenie (PZP) nevyhnutné nielen pre vlastníkov automobilov, ale aj pre vlastníkov motocyklov. PZP chráni majiteľa motocykla a zodpovedá za škody spôsobené iným účastníkom premávky. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo je PZP pre motocykel dôležité, ako získať poistenie a čo zahrňuje.

 1. Prečo je PZP pre motocykel dôležité

Povinné zmluvné poistenie pre motocykel je dôležité z niekoľkých dôvodov:

a) Zákonná povinnosť: Na Slovensku je PZP povinné pre všetky motorové vozidlá vrátane motocyklov. Jazda na motocykli bez platného PZP je nelegálna a môže mať vážne dôsledky vrátane pokút a zodpovednosti za škody.

b) Ochrana pred finančnými nákladmi: PZP chráni majiteľa motocykla pred finančnými nákladmi spojenými so škodami spôsobenými iným účastníkom premávky.

c) Právna zodpovednosť: PZP pokrýva náklady na škody spôsobené iným účastníkom premávky a zabezpečuje, že majiteľ motocykla nebude musieť znášať náklady na opravu alebo náhradu vozidla tretích strán.

 1. Ako získať PZP pre motocykel

Získanie PZP pre motocykel je podobné ako pre automobil:

a) Vyberte poisťovňu: Na Slovensku je viacero poisťovní, ktoré ponúkajú PZP pre motocykel. Porovnajte ceny, podmienky a služby, aby ste našli tú najlepšiu ponuku pre vás.

b) Uzavrite zmluvu o poistení: Po výbere poisťovne môžete uzavrieť zmluvu o poistení telefonicky, online alebo osobne na pobočke poisťovne. Pri uzavretí zmluvy budete musieť poskytnúť informácie o motocykli, ako sú značka, model, rok výroby a technické údaje.

c) Zaplaťte poistné: Po uzavretí zmluvy o poistení budete musieť uhradiť poistné. Poistné môže byť uhradené jednorazovo alebo v splátkach, v závislosti od podmienok poisťovne. Výška poistného závisí od rôznych faktorov, ako sú druh motocykla, výkon motora, vek vodiča, skúsenosti a miesto bydliska.

d) Dostaňte zelenú kartu: Po úhrade poistného vám poisťovňa zašle zelenú kartu, ktorá slúži ako preukaz platného PZP. Tento dokument musíte mať pri sebe pri jazde na motocykli a predložiť ho v prípade kontroly polície alebo pri dopravnej nehode.

 1. Čo zahrňuje PZP pre motocykel

Povinné zmluvné poistenie pre motocykel zahŕňa:

a) Škody spôsobené tretím stranám: PZP pokrýva náklady na škody spôsobené iným účastníkom premávky v dôsledku dopravnej nehody.

b) Ochrana pred právnou zodpovednosťou: PZP chráni majiteľa motocykla pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené iným účastníkom premávky.

c) Ochrana cestujúcich: PZP tiež poskytuje ochranu pre cestujúcich na motocykli v prípade dopravnej nehody.

Je dôležité si uvedomiť, že PZP nepokrýva škody na vlastnom motocykli, krádež alebo živelné pohromy. Pre takéto prípady môžete zvážiť dobrovoľné havarijné poistenie, ktoré poskytuje rozšírenú ochranu pre váš motocykel.

Povinné zmluvné poistenie pre motocykel je nevyhnutné pre každého vlastníka motocykla na Slovensku. PZP chráni majiteľa motocykla pred finančnými nákladmi a právnou zodpovednosťou za škody spôsobené iným účastníkom premávky. Pri výbere PZP pre motocykel je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní a zabezpečiť, že máte platné poistenie pred jazdou na motocykli.…

Havarijné poistenie: Prečo by ste mali zvážiť jeho uzavretie

Havarijné poistenie je dobrovoľným doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP) a poskytuje rozšírenú ochranu pre vlastníka motorového vozidla na Slovensku. Kým PZP pokrýva škody spôsobené iným účastníkom premávky, havarijné poistenie chráni váš automobil aj pred rôznymi nečakanými udalosťami. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo by ste mali zvážiť uzavretie havarijného poistenia a ako získať najlepšiu ponuku.

 1. Prečo uzavrieť havarijné poistenie

Havarijné poistenie poskytuje širokú škálu výhod:

a) Ochrana vlastného vozidla: Kým PZP pokrýva škody spôsobené iným účastníkom premávky, havarijné poistenie vás chráni pred nákladmi spojenými so škodami na vašom vozidle.

b) Krytie rôznych rizík: Havarijné poistenie pokrýva rôzne udalosti, ako sú dopravné nehody, krádež, vandalismus, živel, požiar, zrážka so zverou a ďalšie riziká.

c) Flexibilita: Môžete si vybrať, ktoré riziká chcete mať pokryté a prispôsobiť havarijné poistenie svojim potrebám a finančným možnostiam.

d) Oprava alebo náhrada vozidla: V prípade poistnej udalosti môže poisťovňa pokryť náklady na opravu alebo náhradu vášho vozidla.

 1. Ako získať najlepšiu ponuku havarijného poistenia

a) Porovnanie poisťovní: Pred uzavretím havarijného poistenia je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní. Porovnávacie webové stránky alebo nezávislí finanční poradcovia môžu pomôcť nájsť najvýhodnejšiu ponuku pre váš prípad.

b) Zvážte franchízu: Franchíza je suma, ktorú musíte uhradiť pri nároku na poistenie. Vyššia franchíza môže znamenať nižšiu cenu havarijného poistenia, ale zároveň znamená, že budete musieť viac prispieť pri poistnej udalosti.

c) Zľavy a bonusy: Poisťovne často ponúkajú zľavy pre bezpečných vodičov, dlhodobých klientov alebo za kombináciu viacerých poistných zmlúv. Pri výbere havarijného poistenia zisťujte, aké zľavy a bonusy sú k dispozícii a ako ich môžete využiť.

d) Zvažte hodnotu vozidla: Pri uzatváraní havarijného poistenia zvážte hodnotu vášho vozidla. Staršie vozidlá s nižšou hodnotou môžu mať nižšiu cenu poistenia, ale zároveň môžu byť menej chránené v prípade poistnej udalosti.

e) Dôkladne preštudujte podmienky: Pred uzavretím havarijného poistenia dôkladne preštudujte zmluvné podmienky. Zistite, aké riziká sú pokryté, aké sú výluky a aké sú vaše povinnosti ako poistníka.

 1. Kedy by ste mali zvážiť havarijné poistenie

Havarijné poistenie je vhodné pre vodičov, ktorí chcú mať rozšírenú ochranu pred rôznymi rizikami. Niektoré prípady, kedy by ste mali zvážiť uzavretie havarijného poistenia, zahŕňajú:

a) Nové alebo drahé vozidlá: Vlastníci novších alebo drahších vozidiel by mali zvážiť havarijné poistenie, aby chránili svoju investíciu v prípade poistnej udalosti.

b) Vodiči s vysokým rizikom: Ak jazdíte vo veľmi frekventovaných oblastiach alebo v oblastiach s vysokým rizikom dopravných nehôd, môže byť havarijné poistenie užitočné pre zabezpečenie väčšej ochrany.

c) Finančná istota: Ak by vás oprava alebo náhrada vozidla mohla finančne zaťažiť, havarijné poistenie môže poskytnúť istotu, že budete mať dostatočnú finančnú podporu v prípade poistnej udalosti.

Dôležité

Havarijné poistenie je dobrovoľným, ale dôležitým doplnkom k PZP, ktorý poskytuje rozšírenú ochranu pre vlastníkov motorových vozidiel na Slovensku. Pred uzavretím havarijného poistenia je potrebné zvážiť vaše individuálne potreby, hodnotu vozidla a iné aspekty.…

Overenie PZP: Ako zistiť, či máte platné povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je na Slovensku nevyhnutné pre každého vlastníka motorového vozidla. Je dôležité mať platné PZP, aby ste boli chránení v prípade dopravnej nehody a zodpovedali za prípadné škody spôsobené iným účastníkom premávky. V tomto článku sa pozrieme na overenie PZP, ako zistiť, či máte platné poistenie a ako získať potrebné informácie.

 1. Ako overiť platnosť PZP

Overenie platnosti PZP môžete urobiť niekoľkými spôsobmi:

a) Kontrola dokladov: Prezrite si doklady o uzavretom PZP, ktoré ste dostali od poisťovne. Dátum platnosti by mal byť uvedený na zelenom preukaze poistenia alebo v zmluve o poistení.

b) Overenie cez internet: Platnosť PZP je možné overiť aj online prostredníctvom webovej stránky Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP). Na overenie potrebujete zadať evidenčné číslo vozidla (SPZ) a dátum narodenia alebo IČO poistníka. Overenie je zdarma a dostupné 24 hodín denne.

c) Kontaktovanie poisťovne: Ak nemáte prístup k potrebným dokumentom alebo nie ste si istí platnosťou poistenia, môžete kontaktovať svoju poisťovňu telefonicky alebo e-mailom a požiadať o overenie.

 1. Dôsledky jazdy bez platného PZP

Jazda bez platného PZP je na Slovensku nelegálna a môže mať vážne dôsledky:

a) Pokuta: Ak polícia zistí, že nemáte platné PZP, môže vám udeliť pokutu v rozmedzí od 300 do 3 300 eur, v závislosti od konkrétnej situácie.

b) Zodpovednosť za škodu: V prípade dopravnej nehody budete musieť sami nahradiť škody spôsobené iným účastníkom premávky, ak nemáte platné PZP.

c) Zákaz jazdy: Váš automobil môže byť imobilizovaný až do uzavretia platného PZP.

 1. Čo robiť, ak nemáte platné PZP

Ak zistíte, že nemáte platné PZP, je potrebné konať rýchlo:

a) Uzavrieť novú zmluvu o PZP: Obráťte sa na poisťovňu, s ktorou chcete uzavrieť zmluvu, a požiadajte o nové poistenie. Po uzavretí zmluvy vám bude doručený zelený preukaz poistenia, ktorý musíte mať pri sebe pri jazde vozidlom.

b) Zvážte dočasné odstavenie vozidla: Ak neplánujete vozidlo používať, môžete zvážiť jeho dočasné odstavenie. V takom prípade nie je potrebné mať platné PZP. Odstavenie vozidla sa vykonáva na Okresnom úrade alebo Mestskom úrade.

c) Nepoužívajte vozidlo bez platného PZP: Aby ste predišli pokutám alebo zodpovednosti za škodu, nepoužívajte vozidlo bez platného poistenia.

Overenie PZP je dôležitým krokom pre každého vlastníka motorového vozidla na Slovensku. Je potrebné si uvedomiť dôsledky jazdy bez platného poistenia a konať rýchlo, ak zistíte, že nemáte platné PZP. Pravidelná kontrola platnosti poistenia vám pomôže vyhnúť sa nepriaznivým situáciám a zabezpečiť, že ste chránení v prípade dopravnej nehody.…

Výpoveď PZP: Ako a kedy zmeniť poisťovňu na Slovensku

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je na Slovensku povinné pre každého vlastníka motorového vozidla. Výber správnej poisťovne a pochopenie zmluvných podmienok môže byť zložitý proces. V tomto článku sa pozrieme na výpoveď PZP, ako ju správne urobiť a aké sú dôležité termíny.

 1. Dôvody pre výpoveď PZP

Mnohí ľudia sa rozhodnú zmeniť poisťovňu z rôznych dôvodov. Medzi najčastejšie patria:

 • Nespokojnosť so službami alebo podmienkami súčasnej poisťovne
 • Nájdenie výhodnejšej ponuky u inej poisťovne
 • Zmena vozového parku alebo potreby poistenia
 1. Ako správne podať výpoveď PZP

Podľa zákona je potrebné dodržiavať určité kroky pri podávaní výpovede PZP:

a) Písomná forma: Výpoveď musí byť podaná v písomnej forme, čo zahŕňa listinne alebo elektronicky. Dôležité je uviesť všetky potrebné údaje, ako sú:

 • Meno a priezvisko (alebo názov firmy)
 • Adresa trvalého bydliska (alebo sídlo firmy)
 • Identifikačné číslo vozidla (SPZ)
 • Dátum, od ktorého má výpoveď účinnosť

b) Termín: Výpoveď musí byť doručená najneskôr do 30. septembra daného kalendárneho roka. Ak výpoveď doručíte neskôr, môže byť účinná až od nasledujúceho roka.

 1. Kedy vstúpi výpoveď do platnosti

Výpoveď PZP vstúpi do platnosti 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak bola doručená do 30. septembra. Ak bola doručená po tomto termíne, výpoveď vstúpi do platnosti až 1. januára ďalšieho roka. Po tomto dátume je možné uzavrieť zmluvu s novou poisťovňou.

 1. Zmena poisťovne

Pri zmene poisťovne je dôležité zohľadniť niekoľko aspektov:

a) Porovnanie ponúk: Pred zmenou poisťovne je vhodné porovnať ponuky rôznych spoločností na trhu. Porovnávacie portály môžu byť nápomocné pri hľadaní najvýhodnejšej ponuky pre váš prípad.

b) Nová zmluva: Po zrušení pôvodnej zmluvy je potrebné uzavrieť novú zmluvu s vybranej poisťovňou. Uistite sa, že ste dôkladne preštudovali zmluvné podmienky a pochopili ste ich.

c) Prechodné obdobie: Po podaní výpovede a uzavretí novej zmluvy je dôležité mať na pamäti prechodné obdobie. Stará zmluva končí 31. decembra a nová začína 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Poistenie je potrebné preklenúť tak, aby ste neboli v čase prechodu nechránení.

d) Informovanie účastníkov premávky: Ak ste sa rozhodli zmeniť poisťovňu, nezabudnite informovať ostatných účastníkov premávky, najmä ak ste zapojení do dopravnej nehody. Nová poisťovňa je zodpovedná za škody spôsobené po 1. januári nasledujúceho kalendárneho roka.

Zapamätajte si nasledovné

Výpoveď PZP umožňuje klientom zmeniť poisťovňu v prípade, že nájdu výhodnejšiu ponuku alebo nie sú spokojní so súčasnou poisťovňou. Pri zmene poisťovne je dôležité dodržiavať stanovené termíny a postupy, aby ste neprišli o poistenie. Dôkladné porovnanie ponúk a zváženie vlastných potrieb vám pomôže nájsť najlepšiu poisťovňu pre váš prípad.…

Kde rýchlo uzatvoriť PZP?

Športové autoTémou dnešného príspevku bude jedna z povinností, ktorú stanovuje štát. Z nadpisu ste mohli usúdiť, že pôjde o povinné zmluvné poistenie, ktoré sa skutočne neoplatí podceňovať. Mohlo by vás to stáť nielen státisíce eur, ale aj zhabanie vozidla. Ak ste si práve kúpili vaše vozidlo, prípadne vám platnosť zelenej karty skončila, rýchlo uzatvoriť PZP kalkulačkou môžete aj tu. Po kliknutí na označený výraz budete presmerovaný na stránku, ktorá vám vie ušetriť nielen stovky eur, ale aj hodiny času. Do 15 minút už v ruku môžete držať platnú zelenú kartu, vďaka ktorej vás nebude možné pokutovať. Predstavme si toto zabezpečenie a spôsob požiadania bližšie. Máme pre vás aj cenník PZP podľa kW.

Povinnosť pre každého majiteľa vozidla

Nie každý si uvedomuje dôležitosť PZP, ktoré chráni nielen tých, ktorým škodu spôsobíte, ale aj vás. Hlavne pred finančnou stratou vzniknutou tým, že poškodených musíte odškodniť. To, že pôjde o zákonnú povinnosť stanovil, ako ináč, náš štát. Obviňovanie typu, že ide opäť o zderstvo občanov tento krát nie je na mieste. Ide o to chrániť ich práva, aj keď je pravda, že čo to „kápne“ aj do štátnej pokladnice. Tento zákon sa snaží zabrániť tomu, aby vinníci z miesta nehody alebo z miesta spôsobenia škodovej udalosti ušli.

Pud sebazáchovy, preľaknutie a následný útek by mal byť prevalcovaný pocitom zodpovednosti. Ani vám by sa predsa nepáčilo, kebyže vám niekto poškodí vaše vozidlo a ujde. Vďaka zmluve totiž chyby vinníka poškodenému platí jeho poisťovňa. Dôležité v tomto prípade je teda sa s poškodeným dohodnúť a nie z miesta dopravnej nehody utiecť, ako sa to píše na https://www.uzavripzp.sk/. Následne sa spíše zápisnica o vzniknutej udalosti, ktorú vinník odnesie alebo odošle do jeho poisťovne. Udalosť je potrebné zdokumentovať aj fotograficky.

Napriek tomu, že sa predstavuje ako pomoc len pre tých, ktorých poškodíte, nemusí to byť celkom tak. Keď sa na to pozriete z druhej strany chránený ste aj vy. Ak niekto poškodí vaše vozidlo, takisto vám to jeho poisťovňa preplatí. Podmienkou teda je, aby mali obaja prípadne viacerí účastníci udalosti platné PZP. Okrem toho, ak ste vinníkom vy, vďaka tomuto zabezpečeniu nemusíte vami spôsobené škody platiť z vlastného vrecka. Postará sa o to vaša poisťovňa, ak spôsobené škody neboli úmyselné.

Najrýchlejšie ho uzatvoríte online

Pokiaľ vám skutočne „horí pod zadkom“ a svoje auto potrebujete využiť už nasledujúci deň, najrýchlejšie je uzatvoriť si ho online. Zabudnite na zdĺhavé porovnávania v pobočkách spoločností. Odteraz zistíte všetko z domu, o hociktorej hodine. Tá najlepšia cena vám bude zobrazená do niekoľkých sekúnd a to po vypísaní jedného formulára.

Formulár na rýchle porovnanie PZP online od vás bude požadovať údaje z technického preukazu vozidla a z vášho vodičského preukazu. Nepožaduje žiadne osobné údaje, akými sú napr. meno, priezvisko, adresa atď. Ide o nezáväzné a bezplatné zistenie vašich možností, takže také údaje by sa v serióznom porovnávači vyskytovať nemali. Pokiaľ ste všetko vypísali a odoslali, do pár sekúnd môžete na obrazovke pozorovať vaše ponuky.

Ako sa sami môžete presvedčiť do 10-15 minút od otvorenia stránky už môžete mať na obrazovke zobrazené výsledky. Veľmi vás poteší správa, že jednotlivé ponuky budú mať zobrazené aj ich cenové ročné poistné. Vďaka tomu nie ste obmedzený len na to, čo je vám dostupné najrýchlejšie, ale v ponuke už máte aj to najlacnejšie, najvýhodnejšie či najlepšie PZP. To, že súčasné ponuky sú skutočne široké dokazuje aj existencia mnohých poisťovacích spoločností nielen na trhu, ale aj v porovnávacom virtuálnom nástroji.

Porovnaním to nekončí

Písanie cenyRýchlo uzatvoriť určite neznamená len to, aby ste si urobili porovnanie s najlacnejšími možnosťami. Nástroj na hore odporúčanej stránke je špeciálny v tom, že z neho môžete priamo o nejakú ponuku z výsledkov požiadať. Nikto vás nebude ovplyvňovať, ktorá ponuka je najlepšia, sami vašim vlastným uvažovaním na to prídete. A to je zároveň aj výhoda online porovnania. Ponuky si pozeráte tak dlho ako chcete, nikto vás nenáhli. Vidíte aj to, že sa môžu líšiť až v stovkách eur.

Ak ste si už nejaké z výsledkov rýchleho online porovnania vybrali, požiadate oňho tak, že si na vami vybranú ponuku kliknete. V tomto kroku už bude potrebné doplniť osobnejšie údaje. Na mail vám bude do niekoľkých minút odoslaný návrh a podmienky zmluvy, dočasná zelená karta a údaje na zaplatenie. Kartu si nezabudnite vytlačiť, aby ste mohli vaše vozidlo nasledujúci deň právoplatne používať. Ináč by ste si za to mohli pekne priplatiť. Poistné zaplaťte čím skôr, aby vám poisťovňa vedela originál zaslať skôr, ako vám skončí platnosť dočasnej zelenej karty. Je nutná aj na cestovanie za hranicami Slovenska.

Za jeho nerešpektovanie sa platí

Je jedno či si poistenie uzatvoríte v predstihu, alebo rýchlo na poslednú chvíľu. Dôležité je sa vedieť pred policajnými zložkami preukázať platnou zelenou kartou. Sankcie za nepreukázanie sa platným dokladom sú pomerne vysoké. Na Slovensku sa môžu vyšplhať aj na niekoľko stoviek eur. Obvodný úrad je však v tejto veci striktnejší. Za jazdu s neplatným PZP si účtuje nemennú čiastku 3 330 eur, a to aj 2 roky po tom, čo ste tento priestupok spáchali. Zahraničné zložky však môžu byť radikálnejší. Bez platného zabezpečenia vám môžu zabaviť celé vozidlo.

Hore uvedenými čiastkami sa vaše potenciálne nepríjemné situácie nemusia skončiť. Ak by ste spôsobili dopravnú nehodu bez platného poistenia, všetky škody hradíte z vlastných prostriedkov. A že nemusí ísť o nízke čiastky dokazuje aj zákonom stanovená výška poistného krytie u všetkých poisťovní. V prípade ujmy na zdraví môže pokryť až do 5 miliónov eur a pri materiálnej ujme až do 1 milióna eur. Len si predstavte, kde by ste takéto sumy hľadali.

V článku ste sa dozvedeli ako je možné si rýchlo zaobstarať PZP a to isté skúma aj tento príspevok. Nezabudnite však, že táto povinnosť sa nevzťahuje len na auto osobného charakteru, ale aj na motocykle či prívesné vozíky. V skratke na všetky motorové a nemotorové vozidlá, ktoré na svoju prevádzku potrebujú platný technický preukaz. Bližšie znenie sa dozviete v zákone.…

Pôžičky na mieru

Žena so založenými rukamiNie každý, kto si chce vybaviť návratnú finančnú pomoc pozná svoje možnosti. Možno o ňu žiadajú vždy len jedného poskytovateľa, ktorý vôbec nie je výhodný, ale keďže sa im nechce hľadať, neriešia to. Nie každý dokonca tuší, že pôžičky majú tri podtypy určené na základe sumy, ktorú poskytujú a dobe, za ktorú zvyknú byť doručené. My vám v tomto príspevku povieme všetko, čo by ste mali ohľadom tohto produktu vedieť a na základe čoho sa pri výbere rozhodovať. Nie vždy totiž platí, že najlepší úrok predstavuje tú najlacnejšiu možnosť. Širokú paletu pôžičiek si viete nájsť online, kde si okrem iného môžete urobiť aj porovnanie aktuálnych možností.

Na trhu je mnoho spoločností

Ak patríte k tej kategórií, o ktorej sme sa zmienili vyššie, že využívate ponuky len od jednej spoločnosti a inú si nevšímate, robíte veľkú chybu. Vernosť je určite fajn, ale keď si predstavíte, že niekedy môžete ušetriť aj desaťtisíce eur len za to, že si pôžičky vyberiete v inej spoločnosti ako doteraz, nie je to príjemné zistenie. Na druhej strane samozrejme príjemným je. U nás v súčasnosti existujú desiatky spoločností, ktorých ponuky sa viac menej líšia. Pochopiteľne, nebudeme opisovať každú a jednu zvlášť, ale predstavíme si ich všeobecne, a to na základe ich kategorizácie.

Pôžičky rozdeľujeme na bankové a nebankové, čo vyplýva zo spoločností, ktoré ich poskytujú. Známym faktom je, že ľahšie sa k akejkoľvek sume dopracujete prostredníctvom nebankoviek, nakoľko banky skúmajú všetko dopodrobna aj keby ste žiadali o niekoľko stoviek eur. Viac o jednotlivých podmienkach vám povieme pri konkrétnych produktoch. Zmieňme si ale niektorých poskytovateľov, aby sme dosvedčili naše tvrdenie vyššie. Nebankové pôžičky vám poskytnú napr. Pôžičkomat, Quatro, Home Credit, Minipôžička, Ferratum atď. Spomedzi bánk si uveďme napr. VÚB, Tatrabanka, Slovenská sporiteľňa, mBank, Fio banka, Primabanka, Reiffeisen, ČSOB atď. Takže vyberať máte skutočne z čoho.

Čo je pri výbere dôležitejšie ako úrok?

Väčšina žiadateľov o pôžičky si myslí, že to, na základe čoho sa treba rozhodovať je úrok. Hlavne pri vyšších sumách, ktoré presahujú 1 000 eur je dôležitejším faktorom RPMN. Ten udáva vaše reálne ročné náklady na daný požičanú sumu. Pôžičky si totiž nekladú ako jediný poplatok len úrok, ale počas roka alebo aj hneď na začiatku platíte aj iné poplatky s nimi spojené. Tie si každá spoločnosť určuje ináč. Pri vysokých sumách to môže zapríčiniť celkový rozdiel až v desiatkach tisícoch eur! Preto, keď sa rozhodujete, o ktorý produkt požiadať, zvažujte to na základe čísla RPMN, nie úroku.

Ako rýchlo potrebujete peniaze?

Luxusné autoPodľa toho, či peniaze potrebujete okamžite alebo v širšom časovom rozpätí, vám sú k dispozícii tri základné druhy pôžičky. Okrem rýchlosti dodania sa líšia aj v dobe splatnosti, v požičiavanej sume, ale aj v tom, kto ich ponúka. Rovnako dôležitý je aj spôsob, akým môžete o jednotlivé produkty požiadať. Predstavme si v stručnosti tieto tri typy návratnej finančnej pomoci.

Pôžičky ihneď do 10 minút vám vedia skoro okamžite sprostredkovať až 500 eur. Doba ich doručenia býva maximálne 24 hodín, pričom ich splatnosť neprekračuje 30 dní. Iba ak v prípade predĺženia doby splatnosti. Poskytujú ju jedine nebankové spoločnosti, no za veľmi výhodných podmienok, takže šancu na získanie majú skoro všetci. V rámci nich sú dostupné pôžičky bez registra, bez dokladovania príjmu bez ručenia, pre nezamestnaných, pre dôchodcov, pre ženy na materskej, pre študentov atď.

Rýchle pôžičky so žiadosťami o sumy do 5 000 eur vám peniaze vedia poskytnúť do 7 dní, no už majú náročnejšie podmienky na získanie. Bez registra a bez dokladovania príjmu to asi nepôjde, aj keď v prípade nebankových spoločností to nie je vylúčené. O takéto sumy môžete požiadať už aj banky, pričom doba splatnosti býva aj niekoľko rokov.

Klasické dlhodobé pôžičky sú hlavnými finančnými produktmi v bankových spoločnostiach, ktoré ich vedia zostaviť čo najvýhodnejšie. To znamená s výhodnými úrokmi, ktoré sa v niektorých bankách pohybujú pod 2%, zatiaľ čo v nebankovke prekračujú 10%. Záväzok však môže trvať aj 30 rokov kvôli sume, ktorú si je možné požičať. Môže ísť aj o státisíce eur. Podmienky na ich získanie sú však najnáročnejšie a počítať treba aj so založením nehnuteľnosti prípadne ručením iného druhu. Vybavovanie vrátane prijatia peňazí na účet trvá väčšinou do 14 dní.

Nápomocné a bezplatné online porovnanie

Výhodou súčasnosti je, že všetko napreduje. Namiesto toho, aby ste sa dnes vybrali do 10 rozdielnych spoločností za účelom zistenia tej najvýhodnejšej a najlepšej ponuky, stačí vám jedna stránka. Tie najlepšie a najlacnejšie pôžičky si viete zistiť aj sami z domu pomocou kalkulačky online, ktorá vám urobí bezplatné porovnanie aktuálnych ponúk. Jedine vďaka prieskumu si môžete byť na 100% istý, že ste urobili všetko, aby ste čo najviac ušetrili.

Spoliehať sa na to, že ponuka v prvej banke, ktorú navštívite, je bezkonkurenčne najlepšia, je nezodpovedné. Hlavne ak máte rodinu. Rozdiely v jednotlivých podmienkach a cenách pôžičiek sú tak veľké, že môžu presahovať aj desaťtisíce eur. Kalkulačka na porovnanie vám zobrazí presné hodnoty mesačnej splátky, úrokovej sadzby, RPMN, LTV, výslednú splatenú sumu či výslednú preplatenú sumu. Tie čísla by vám mali povedať aj v jednotlivých bankách, no bez vašej výzvy sa tomu radšej vyhýbajú. Pôžičky dnes už nemusia byť nevýhodné, ak viete, kde nájsť to najlepšie a najvýhodnejšie pre vás, o čom vás presvedčí ja tento článok.

Na záver by sme len uviedli, že už dávno neplatí, že všetky nebankové spoločnosti sú nedôveryhodné. Aj tie totiž dostávajú licenciu od Národnej banky Slovenska. Kto nespĺňa tvrdé kritériá, ten ju nedostane. Preto si zoznam dôveryhodných spoločností, ktoré sprostredkúvajú pôžičky legálne, môžete pozrieť aj na stránke NBS.…

PZP kalkulačka vám vie ušetriť až milióny eur!

Umývanie nového auta, ktoré je poistené cez PZP kalkulačkuKeď človek dosiahne osemnásty vek života, mal by sa stať na 100% zodpovedným a plne si uvedomovať všetky svoje povinnosti. Pokiaľ však pribudnú materiálne statky, povinnosť sa zniekoľkonásobí. Preto je vždy lepšie si ich nejakým spôsobom zabezpečiť. Výhodou je, že nemusíte siahať hneď po prvom sprostredkovateľovi, pretože na trhu ich je hneď niekoľko. V prípade auta, motocykla alebo iného motorového či nemotorového vozidla je však poistenie nariadené zákonom, známe je aj pod názvom PZP. V článku sa dozviete, kde zohnať to najlacnejšie a najvýhodnejšie na trhu, cez nástroj PZP kalkulačka. Takisto vám povieme, čo sa stane, ak túto zákonnú povinnosť zanedbáte.

Najlacnejšia PZP kalkulačka online

Pokiaľ hľadáte najlacnejšie riešenie na trhu, mali by ste vedieť, že existuje výpočet PZP ceny kalkulačkou podľa kW výkonu. Okrem toho, že vám zobrazí tie najvýhodnejšie ponuky na trhu, vám ušetrí aj hodiny času. Tie by ste potrebovali, ak by ste sa tento produkt rozhodli vybavovať osobne, prípadne si robili jednotlivé prieskumy zvlášť. Poistenie na danej stránke funguje na základne online porovnanie rôznych ponúk. Do virtuálnej kalkulačky je potrebné zadať niekoľko parametrov ohľadom poisťovaného vozidla, prípadne o vás. Nepôjde o nič osobné. Všetky údaje môžu ovplyvniť výslednú cenu produktu, preto je nutné, aby ste ich zadali presne a správne. Ďalšou výhodou tohto spôsobu je, že je nezáväzný a bezplatný. Porovnávať si môžete toľkokrát, koľko chcete a nikto vás nebude nútiť do žiadneho produktu. Ak sa vám nejaká ponuka z porovnania zapáči, jednoduchým klikom na ňu o ňu požiadate. Nezabúdajte, že PZP musíte uzatvoriť aj na dovezené auto, skúste to cez Uzavripzp.

Prečo je povinné a akých vozidiel sa týka?

PZP je zákonom nariadené preto, aby sa proces riešenia vzniknutej škodovej udalosti alebo dopravnej nehody zbytočne nenaťahoval. Mnohokrát sa stávalo, že vinník z miesta poškodenia ušiel, pretože sa obával toho, že by všetko musel platiť z vlastného. Vďaka tomuto zabezpečeniu vozidla zaplatí za vás poisťovňa, v ktorej máte uzatvorenú zmluvu, všetky vami spôsobené škody. To, koľko môže každá poisťovňa preplatiť, taktiež upravuje zákon. Minimálna poistná hodnota pri vzniknutej materiálnej ujme činí 1 milión eur, pri ujme na zdraví 5 miliónov eur. Každá spoločnosť si môže sama zvoliť, či túto sumu navýši alebo nie. Určite sa oplatí používať PZP kalkulačku.

Ale pozor, toto zabezpečenie prepláca len tie škody, ktoré spôsobíte iným vozidlám alebo osobám, nie škody, ktoré ste spôsobili sebe. Ak by ste chceli zabezpečiť svoje vozidlo alebo seba, je vám k dispozícii iný produkt, a síce havarijné poistenie.

Niektorí motoristi / nemotoristi si zvyknú myslieť, že tento poistný produkt je povinné len na auto. Pravda je taká, že sa týka aj dodávok, nákladných áut, motocyklov, prípojných vozidiel, poľnohospodárskych a pracovných strojov atď. Ako si môžete všimnúť, teda nielen na motorové, ale aj na nemotorové vozidlá. Presný zoznam vozidiel nájdete buď v zákone o povinnom zmluvnom poistení alebo na vašom policajnom inšpektoráte. Všeobecne by sme sa však mohli riadiť tým, že toto zabezpečenie je potrebné pre všetky vozidlá s technickým preukazom. Resp. ktoré na svoju prevádzku potrebujú platný technický preukaz.

Akú poisťovňu si zvoliť?

Kresba rodiny s autom a domom v červenom imaginárnom domčekuVeľkým problémom pri výbere PZP kalkulačkou či už na auto alebo na iné motorové vozidlo je aj to, u koho si ho uzatvoriť. Súčasný trh vám ponúka mnoho možností. Každá sa niečím líši. Môže to byť buď poistnými sumami, poistnými udalosťami, výškou poistného plnenia atď. Na výber máte z týchto poisťovní:

 • Allianz,
 • Kooperativa,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Axa,
 • Groupama,
 • Onlia,
 • Union,
 • UNIQA,
 • ČSOB,
 • Wüstenrot a mnohé ďalšie vás ponukami vedia pozitívne prekvapiť.

Väčšinou je to tak, že spotrebitelia si vyberajú práve takú spoločnosť, ktorá im ponúka najlacnejšie PZP cez kalkulačku. A práve to vám pomôže odhaliť kalkulačka na porovnanie ponúk, o ktorej sme sa už vyššie zmienili. Vďaka nej uvidíte, že ceny jednotlivých spoločností za to isté vozidlo sa môžu líšiť až v stovkách eur. Niektorí vám umožnia zabezpečenie na kratšiu dobu, štvrťrok alebo polrok. Poistná doba väčšiny z nich však predstavuje jeden rok.

Rozdiel v poisťovniach nemusí byť len v cene. Môže byť aj v tom, čo vám ponúka. Napr. Kooperativa, GeneraliKomunálna poisťovňa vám ponúkajú rozšírené krytie. Možno bude ročné poistné o niekoľko eur drahšie ako v inej spoločnosti, no v zásade bude lacnejšie ako by ste si mali zvlášť zabezpečiť rozšírené poistné krytie. Dané spoločnosti vám kryjú úraz vodiča alebo posádky príp. si môžete vybrať nejaké iné havarijné riziko, ktoré základnú cenu v danej spoločnosti nenavýši.

Prečo neriskovať jazdu na čierno?

Každý, kto na povinne poistiteľnom vozidle, nemá PZP, si pekne zaplatí. V prípade zistenia tohto faktu obyčajnou policajnou kontrolou vás to môže vyjsť aj na niekoľko stovák eur. To môže byť aj niekoľkonásobne viac ako základná cena ročného zabezpečenia vozidla. Ak sa o danej skutočnosti dozvie aj Obvodný úrad, ten navalí každému bez povinného zmluvného poistenia pokutu okolo 3 330 eur. Na čo teda zbytočne riskovať?

Vyššie zmienené tarify sa samozrejme týkajú len tých, ktorí nespôsobili škodovú udalosť ani nehodu. Ak by ste spôsobili jednu z týchto udalostí, okrem vyššie uvedených pokút bude na vás zaplatiť aj kopu iných vecí. Teda všetky škody, či už materiálne alebo zdravotné, ktoré ste vaším pričinením spôsobili iným vozidlám alebo osobám. Vtedy sa vaše náklady môžu vyšplhať až na milióny eur, nehovoriac o tom, že pri usmrtení osoby by ste mohli túto sumu splácať z väzenia. Preto sa snažte jazdiť opatrne a obozretne. A využívame PZP kalkulačku.

Veríme, že vyššie uvedené fakty vás presvedčili o tom, že toto zabezpečenie je skutočne užitočné a nejde len o zákonný výmysel, ktorý by chcel z ľudí bezdôvodne mámiť peniaze. Ak sme neboli dostatočne presvedčiví, mohol by vás presvedčiť aj iný článok, ktorý sa PZP motorových / nemotorových vozidiel plne venuje.…