Výpoveď PZP: Ako a kedy zmeniť poisťovňu na Slovensku

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je na Slovensku povinné pre každého vlastníka motorového vozidla. Výber správnej poisťovne a pochopenie zmluvných podmienok môže byť zložitý proces. V tomto článku sa pozrieme na výpoveď PZP, ako ju správne urobiť a aké sú dôležité termíny.

 1. Dôvody pre výpoveď PZP

Mnohí ľudia sa rozhodnú zmeniť poisťovňu z rôznych dôvodov. Medzi najčastejšie patria:

 • Nespokojnosť so službami alebo podmienkami súčasnej poisťovne
 • Nájdenie výhodnejšej ponuky u inej poisťovne
 • Zmena vozového parku alebo potreby poistenia
 1. Ako správne podať výpoveď PZP

Podľa zákona je potrebné dodržiavať určité kroky pri podávaní výpovede PZP:

a) Písomná forma: Výpoveď musí byť podaná v písomnej forme, čo zahŕňa listinne alebo elektronicky. Dôležité je uviesť všetky potrebné údaje, ako sú:

 • Meno a priezvisko (alebo názov firmy)
 • Adresa trvalého bydliska (alebo sídlo firmy)
 • Identifikačné číslo vozidla (SPZ)
 • Dátum, od ktorého má výpoveď účinnosť

b) Termín: Výpoveď musí byť doručená najneskôr do 30. septembra daného kalendárneho roka. Ak výpoveď doručíte neskôr, môže byť účinná až od nasledujúceho roka.

 1. Kedy vstúpi výpoveď do platnosti

Výpoveď PZP vstúpi do platnosti 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak bola doručená do 30. septembra. Ak bola doručená po tomto termíne, výpoveď vstúpi do platnosti až 1. januára ďalšieho roka. Po tomto dátume je možné uzavrieť zmluvu s novou poisťovňou.

 1. Zmena poisťovne

Pri zmene poisťovne je dôležité zohľadniť niekoľko aspektov:

a) Porovnanie ponúk: Pred zmenou poisťovne je vhodné porovnať ponuky rôznych spoločností na trhu. Porovnávacie portály môžu byť nápomocné pri hľadaní najvýhodnejšej ponuky pre váš prípad.

b) Nová zmluva: Po zrušení pôvodnej zmluvy je potrebné uzavrieť novú zmluvu s vybranej poisťovňou. Uistite sa, že ste dôkladne preštudovali zmluvné podmienky a pochopili ste ich.

c) Prechodné obdobie: Po podaní výpovede a uzavretí novej zmluvy je dôležité mať na pamäti prechodné obdobie. Stará zmluva končí 31. decembra a nová začína 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Poistenie je potrebné preklenúť tak, aby ste neboli v čase prechodu nechránení.

d) Informovanie účastníkov premávky: Ak ste sa rozhodli zmeniť poisťovňu, nezabudnite informovať ostatných účastníkov premávky, najmä ak ste zapojení do dopravnej nehody. Nová poisťovňa je zodpovedná za škody spôsobené po 1. januári nasledujúceho kalendárneho roka.

Zapamätajte si nasledovné

Výpoveď PZP umožňuje klientom zmeniť poisťovňu v prípade, že nájdu výhodnejšiu ponuku alebo nie sú spokojní so súčasnou poisťovňou. Pri zmene poisťovne je dôležité dodržiavať stanovené termíny a postupy, aby ste neprišli o poistenie. Dôkladné porovnanie ponúk a zváženie vlastných potrieb vám pomôže nájsť najlepšiu poisťovňu pre váš prípad.