Prepis auta: Ako prebehnúť proces v rámci okresu a mimo okresu

Prepis vlastníctva automobilu je dôležitým procesom, ktorý musí prebehnúť pri predaji alebo kúpe vozidla na Slovensku. Tento proces sa mierne líši v závislosti od toho, či prepis prebieha v rámci okresu alebo medzi dvoma rôznymi okresmi. V tomto článku sa pozrieme na kroky potrebné na prevedenie vozidla v rámci okresu a mimo okresu a na dôležité dokumenty, ktoré budete potrebovať.

  1. Prepis auta v rámci okresu

Ak prebieha prepis vlastníctva vozidla medzi dvoma osobami žijúcimi v rovnakom okrese, proces je nasledovný:

a) Získajte potrebné dokumenty: Predajca a kupujúci musia mať platný občiansky preukaz, technický preukaz vozidla a platnú emisnú kontrolu. Ak je vozidlo financované cez leasing alebo úver, je potrebné získať súhlas finančnej inštitúcie na prepis vozidla.

b) Vyplňte a podpíšte zmluvu o prevode vlastníctva: Predajca a kupujúci musia spoločne vyplniť a podpísať zmluvu o prevode vlastníctva vozidla. V zmluve je potrebné uviesť informácie o vozidle, predajnej cene a osobných údajoch oboch strán.

c) Navštívte okresný úrad: Spoločne s predávajúcim a kupujúcim navštívte okresný úrad, kde je vozidlo evidované. Predložte všetky potrebné dokumenty a vyplnenú zmluvu o prevode vlastníctva.

d) Zaplaťte správny poplatok: Na okresnom úrade uhradí kupujúci správny poplatok za prepis vozidla. Výška poplatku sa môže líšiť v závislosti od veku a typu vozidla.

e) Aktualizácia evidencie: Okresný úrad zaktualizuje evidenciu vozidla a vydá nový technický preukaz na meno kupujúceho.

  1. Prepis auta mimo okresu

Ak prebieha prepis vlastníctva vozidla medzi dvoma osobami žijúcimi v rôznych okresoch, proces sa mierne líši:

a) Získajte potrebné dokumenty: Rovnako ako pri prepise v rámci okresu, aj tu budete potrebovať platný občiansky preukaz, technický preukaz vozidla a platnú emisnú kontrolu. V prípade leasingu alebo úveru je opäť potrebný súhlas finančnej inštitúcie na prepis vozidla.

b) Vyplňte a podpíšte zmluvu o prevode vlastníctva: Predajca a kupujúci musia spoločne vyplniť a podpísať zmluvu o prevode vlastníctva vozidla. V zmluve je potrebné uviesť informácie o vozidle, predajnej cene a osobných údajoch oboch strán.

c) Zrušenie evidencie vozidla na predajcovom okresnom úrade: Predajca musí navštíviť okresný úrad, na ktorom je vozidlo evidované, predložiť potrebné dokumenty a požiadať o zrušenie evidencie vozidla. Výsledkom je dočasné vyradenie vozidla z evidencie.

d) Zaplaťte správny poplatok za zrušenie evidencie: Predajca uhradí správny poplatok za zrušenie evidencie vozidla na svojom okresnom úrade.

e) Nová evidencia vozidla na okresnom úrade kupujúceho: Kupujúci navštívi okresný úrad vo svojom okrese a predloží zmluvu o prevode vlastníctva, potvrdenie o zrušení evidencie zo strany predajcu a ďalšie potrebné dokumenty. Okresný úrad zaeviduje vozidlo na meno kupujúceho a vydá nový technický preukaz.

f) Zaplaťte správny poplatok za novú evidenciu: Kupujúci uhradí správny poplatok za novú evidenciu vozidla na svojom okresnom úrade.

Čo musíte vedieť?

Prepis vlastníctva automobilu je dôležitým krokom pri predaji alebo kúpe vozidla na Slovensku. Proces sa mierne líši v závislosti od toho, či sa prepis uskutočňuje v rámci okresu alebo medzi rôznymi okresmi. V oboch prípadoch je potrebné získať potrebné dokumenty, vyplniť a podpísať zmluvu o prevode vlastníctva a uhradiť správne poplatky. Postupujte podľa uvedených krokov, aby ste zabezpečili hladký a úspešný prepis vlastníctva vozidla.