Ako ovplyvňuje výkon vozidla (kW) cenu povinného zmluvného poistenia (PZP)

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovené poistenie, ktoré musí mať každý držiteľ motorového vozidla na Slovensku. Jeho hlavným účelom je pokrytie škôd spôsobených tretím stranám v prípade dopravnej nehody. Pri výpočte ceny PZP zohrávajú úlohu rôzne faktory, a jedným z nich je aj výkon vozidla, ktorý sa zvyčajne udáva v kilowattoch (kW). V tomto článku sa pozrieme na to, ako výkon vozidla ovplyvňuje cenu PZP.

  1. Výkon vozidla a cena PZP

Výkon vozidla (kW) je jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje výšku poistného plnenia pri PZP. Všeobecne platí, že čím vyšší výkon vozidla, tým vyššia je cena PZP. Dôvodom je zvýšené riziko spojené s vysokovýkonnými vozidlami, ktoré môžu spôsobiť väčšie škody alebo rýchlejšie zrýchliť, čo zvyšuje riziko nehôd.

  1. Ako sú vozidlá rozdelené podľa výkonu

Na Slovensku sú vozidlá rozdelené do viacerých kategórií podľa výkonu. Poisťovne zvyčajne klasifikujú vozidlá do týchto kategórií:

a) Do 37 kW (50 konských síl) b) 37 – 55 kW (51 – 75 konských síl) c) 56 – 73 kW (76 – 100 konských síl) d) 74 – 88 kW (101 – 120 konských síl) e) 89 – 110 kW (121 – 150 konských síl) f) Nad 110 kW (nad 150 konských síl)

Cena PZP sa zvyšuje spolu s narastajúcou kategóriou výkonu vozidla.

  1. Iné faktory ovplyvňujúce cenu PZP

Okrem výkonu vozidla existujú aj iné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu PZP:

a) Typ vozidla: Ceny PZP sa líšia podľa toho, či ide o osobné vozidlo, nákladné vozidlo, motocykel alebo iný typ vozidla.

b) Vek a pohlavie vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči, najmä muži, sú často považovaní za vyššie riziko, a preto môžu platiť vyššie PZP. Naopak, skúsení a starší vodiči s dobrou históriou bez nehôd môžu mať nižšiu cenu PZP.

c) Miesto bydliska: Miesto bydliska môže tiež ovplyvniť cenu PZP, pretože riziko nehôd a krádeží sa môže líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

d) História poistenia a dopravných priestupkov: Vodiči s čistým záznamom bez nehôd, poistných udalostí a dopravných priestupkov majú zvyčajne nižšiu cenu PZP.

e) Rozsah krytia: Cena PZP závisí aj od rozsahu krytia, ktorý si zvolíte. Niektoré poisťovne ponúkajú doplnkové krytie, ako napríklad právnu ochranu, asistenčné služby alebo krytie škôd spôsobených vodičom bez PZP.

  1. Ako získať najlepšiu cenu PZP

Pri hľadaní najlepšej ceny PZP je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní. Môžete využiť online porovnávače cien, navštíviť pobočky poisťovní alebo kontaktovať ich telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Nezabudnite zohľadniť všetky faktory, ktoré ovplyvňujú cenu PZP, a zvážiť, aké krytie najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Cena PZP je ovplyvnená rôznymi faktormi vrátane výkonu vozidla, ktorý sa udáva v kilowattoch (kW). Čím vyšší výkon vozidla, tým vyššia je cena PZP. Okrem výkonu vozidla však existujú aj ďalšie faktory, ktoré by ste mali zohľadniť pri výbere PZP, ako sú typ vozidla, vek a pohlavie vodiča, miesto bydliska a história poistenia a dopravných priestupkov. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu PZP, ktorá zodpovedá vašim potrebám a okolnostiam.