Overenie PZP: Ako zistiť, či máte platné povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je na Slovensku nevyhnutné pre každého vlastníka motorového vozidla. Je dôležité mať platné PZP, aby ste boli chránení v prípade dopravnej nehody a zodpovedali za prípadné škody spôsobené iným účastníkom premávky. V tomto článku sa pozrieme na overenie PZP, ako zistiť, či máte platné poistenie a ako získať potrebné informácie.

  1. Ako overiť platnosť PZP

Overenie platnosti PZP môžete urobiť niekoľkými spôsobmi:

a) Kontrola dokladov: Prezrite si doklady o uzavretom PZP, ktoré ste dostali od poisťovne. Dátum platnosti by mal byť uvedený na zelenom preukaze poistenia alebo v zmluve o poistení.

b) Overenie cez internet: Platnosť PZP je možné overiť aj online prostredníctvom webovej stránky Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP). Na overenie potrebujete zadať evidenčné číslo vozidla (SPZ) a dátum narodenia alebo IČO poistníka. Overenie je zdarma a dostupné 24 hodín denne.

c) Kontaktovanie poisťovne: Ak nemáte prístup k potrebným dokumentom alebo nie ste si istí platnosťou poistenia, môžete kontaktovať svoju poisťovňu telefonicky alebo e-mailom a požiadať o overenie.

  1. Dôsledky jazdy bez platného PZP

Jazda bez platného PZP je na Slovensku nelegálna a môže mať vážne dôsledky:

a) Pokuta: Ak polícia zistí, že nemáte platné PZP, môže vám udeliť pokutu v rozmedzí od 300 do 3 300 eur, v závislosti od konkrétnej situácie.

b) Zodpovednosť za škodu: V prípade dopravnej nehody budete musieť sami nahradiť škody spôsobené iným účastníkom premávky, ak nemáte platné PZP.

c) Zákaz jazdy: Váš automobil môže byť imobilizovaný až do uzavretia platného PZP.

  1. Čo robiť, ak nemáte platné PZP

Ak zistíte, že nemáte platné PZP, je potrebné konať rýchlo:

a) Uzavrieť novú zmluvu o PZP: Obráťte sa na poisťovňu, s ktorou chcete uzavrieť zmluvu, a požiadajte o nové poistenie. Po uzavretí zmluvy vám bude doručený zelený preukaz poistenia, ktorý musíte mať pri sebe pri jazde vozidlom.

b) Zvážte dočasné odstavenie vozidla: Ak neplánujete vozidlo používať, môžete zvážiť jeho dočasné odstavenie. V takom prípade nie je potrebné mať platné PZP. Odstavenie vozidla sa vykonáva na Okresnom úrade alebo Mestskom úrade.

c) Nepoužívajte vozidlo bez platného PZP: Aby ste predišli pokutám alebo zodpovednosti za škodu, nepoužívajte vozidlo bez platného poistenia.

Overenie PZP je dôležitým krokom pre každého vlastníka motorového vozidla na Slovensku. Je potrebné si uvedomiť dôsledky jazdy bez platného poistenia a konať rýchlo, ak zistíte, že nemáte platné PZP. Pravidelná kontrola platnosti poistenia vám pomôže vyhnúť sa nepriaznivým situáciám a zabezpečiť, že ste chránení v prípade dopravnej nehody.